Copenhagen Metropolitan Region

Despite the bridge between Denmark and Sweden in 2000 the bi-lateral Öresund region has not really taken off as anticipated and this is problematic since it has the potential to become a very dynamic part of Europe. The Swedish side has been much more open to bonding much more than their Danish counterparts, which is sad.  To fuel the debate I wrote this column in mid 2010 and it coincided with one of the major outcomes of the strategy process at CBS, namely to evolve the strategic thinking from national-international to think national, regionally and globally. In south Scandinavia Copenhagen is the dominant region so it make sense to build on that fact,

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 25. JUNI – 1. JULI 2010

Dr. Johan Roos

Copenhagen Metropolitan Region

Øresundsregionen er et fint koncept. Men vi er nødt til at tænke større og inddrage flere dele af Sverige og Tyskland i det mentale landkort over den københavnske metropol.

Italien bestod i renæssancetiden af metropoler, eller bystater, som typisk blev regeret af magt- fulde familiedynastier som for eksempel bank- familien Medici i Firenze. Nu har nationalstaten længe været et stærkt fænomen i Europa, men den moderne regionale metropol vinder frem, og vi befinder os i den måske mest lovende regionale metropol i Europa. Men det virker, som om vi har svært ved at se det.

Det paradoksale ved internationaliseringen er beho- vet for at være utroligt global og lokal på samme tid. I medierne bliver vi hver dag tudet ørerne fulde om den betydningsfulde rolle, som Kina, Indien og USA spiller geopolitisk og økonomisk. Men samtidig ser vi, hvordan regioner omkring store byer som Shanghai, Mumbai og Seattle vokser i betydning, og sågar nogle gange overskygger deres “værtsland”, nationalstaten.

Det mentale kort: Regioner spiller selvfølgelig også en vigtig rolle i små lande som vores, men ofte vil en større by spille en vigtigere rolle for den økonomiske, po-

litiske og kulturelle udvikling. Tag bare vores eget nabolag med Helsinki, Stockholm, Oslo og til en vis grad København.

Og dog, for når det gælder vækst og tiltrækning, sakker København bagud i forhold til sine nordiske søstre, og det er proble- matisk.

Nationalstaten spiller en stor rolle i Danmark, og det skal vi respektere. Men samtidig er vi nødt til at ud- vide vores mentale kort til også at inkludere Copenhagen Metropolitan Region (CMR). Her taler jeg ikke kun om Region Hovedstaden. Kig på et kort og tegn cirkler omkring København i forskellige størrelser. Den første cirkel inkluderer Øresundsregionen, men det er gammelt og velkendt.

Prøv at tegne en større cirkel, som ikke bare inklu- derer det sydlige Sverige og universitetsbyen Lund, men som også går så langt som til at inkludere industribyen Göteborg, entreprenørbyen Jönköping og it-byen Karlskrona. Kig så sydpå og se, hvordan de gamle Hansestæ- der Lübeck og Kiel bliver en naturlig del af CMR. Med en smule mod kunne man udvide cirklen en anelse mere, og straks dukker et væld af flere muligheder op.

Tænk stort: Bliver det for imperialistisk? Måske er det lidt i overkanten, men pointen er, at vi er nødt til at tænke stort og udvide vores mentale kort – især i tider præget af økonomisk krise og politisk depression. Øresundsre- gionen er et fint koncept, men vi er nødt til kun at se det som første skridt i bestræbelserne på at placere CMR i hovederne på folk her og i udlandet. Det skal følges op af beslutninger og handling, som styrker tiltrækningen, konkurrencekraften og det globale brand. Femern-bro- en er trods alt på vej!

I samme ånd er vi nødt til gradvis at øge betydnin- gen af CMR og holde den fri af alt for mange nationale begræsninger. Den svenske minister, som er ansvarlig for Øresundregionen, fortalte mig for nylig, at hun de sidste tre år har hjulpet med til at fjerne 48 barrierer for mennesker og virksomheders samspil over Øresund – men at der stadig er alt for mange tilbage.

Ligeledes må etableringen af CMR forventes at blive en kamp op ad bakke, men Leonard Cohen har uden tvivl en pointe, når han synger: ”First we take Manhattan, then we take Berlin…”

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s