Welcome ESS!

In cut-throat competition in 2009 Sweden won the right to host the European Spallation Source (ESS) facility. This EUR 2 billion investment will help create one of the most dynamic research hubs in the world over the coming years in Lund, especially in nano- and material science. In this column I reflect of ESS and what it may entail for the region.

6.november – 12. november 2009 BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN

Dr. Johan Roos

Velkommen til verdens største mikroskop

Øresunds-universitetet, Øresund Science Region, Øresund Entrepreneurship Academy og Medicon Valley Alliance. Indtil videre har initiativerne mest haft karakter af gode intentioner. Nu er der mulighed for handling.

Der er blevet holdt mange skåltaler og tænkt mange for- kromede tanker gennem årene om Øresundsregionen. Alligevel vil jeg påstå, at vi slet ikke udnytter de muligheder for synergi, der findes i regionen, godt nok i dag. Der findes ganske vist en række initiativer – Øre- sunds-universitetet, Øresund Science Region, Øresund Entrepreneurship Academy, og Medicon Valley Alliance – men det er mit indtryk, at de er relativt usynlige og indtil videre har haft mere karakter af store visioner og gode intentioner end af konkret handling.

Nu er der imidlertid en oplagt chance for handling. Efter benhård konkurrence mellem blandt andre Øre- sundsregionen, Ungarn og Spanien, tager EU snart det første spadestik til opbygningen af verdens største neutronmikroskop, European Spallation Source (ESS), i Lund, der efter planen skal stå klar i 2020.

Forskernes Mekka: Forskningsanlægget vil koste om- kring 11 mia. kr. at bygge, og det vil give forskere verden over helt nye muligheder for at studere materialer og se nærmere på stoffer – til gavn for forskningen inden for materialefysik, biologi, medicin, geologi og kemi. Dermed vil forskerne kunne få en bedre forståelse for, hvordan f.eks. medicin virker, og hvor- dan det kan forbedres.

Hvis alt går efter planen skønner man, at 4000-5000 forskere årligt vil valfarte til Øresundsregionen, og dermed skabe en unik kritisk masse af viden, udvikling og forskning.

Danmark er medvært for mikroskopet med et bidrag på 12,5 procent af omkostninger- ne (ca. 1,3 mia.kr.). Samlet set vil Sverige, Danmark og Norge betale mere end 50 procent af

omkostningerne. Resten skal hentes fra andre europæi- ske lande gennem EU.

I Danmark etableres der foreløbig et datacenter på Københavns Universitet, og det vil give en vigtig plat- form for samarbejdet med mere end 50 nye arbejds- pladser til folk både inden for it og e-science, hvilket vil sige f.eks. dataloger, fysikere og kemikere, der skal omsætte de data, der kommer ud af forsøgene til forsk- ningsresultater.

Perspektiverne ved dette projekt kan gøre mig helt stakåndet!

Der er ingen tvivl om, at ESS rummer potentiale til at blive en gigantisk katalysator for Øresundsregionen. Det bliver en magnet for forskere fra hele verden. En slags forskernes Mekka. Det vil generere en lang række opfindelser, samt helt nye produkter og virksomheder. Det handler derfor ikke kun om naturvidenskab, men i høj grad også om iværksætteri, innovation og organi- sation. Et merkantilt universitet som CBS kan eksem- pelvis bidrage med værdifuld viden om, hvordan man kommercielt udnytter den viden, der genereres af en forskningsfacilitet som ESS.

Tag skridtet fuldt ud: For at projektet kan blive en fornuf- tig investering til gavn for Danmark, Sverige og Europa som helhed, er det vigtigt at tænke hele Øresundsregio- nens ressourcer med i arbejdet. Vi ved, at vi kommer til at mangle højtuddannet arbejdskraft i hele Øresundsre- gionen i de kommende år. Hvorfor tager vi ikke skridtet fuldt ud og gør Øresundsregionen til én sammenhæn- gende region? Sådan for alvor.

Her tænker jeg på fælles rammevilkår, når det gælder uddannelsessystemet, lovgivning, beskatning, social- og beskæftigelsespolitik, og et transportsystem som ikke er belagt med strafafgift for at krydse Øresund.

Det kræver selvsagt politisk mod og vilje at gentænke regionen på en måde, som maksimerer chancerne for, at potentialet i ESS projektet bliver til størst mulig gavn for samfundet. Anyone?

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s