Innovation, not only research

A grand illusion of politicians (and university people) is that more millions in research funding automatically results in national wealth creation. As I continued to observe the ill-informed debate about this in Denmark last year I wrote yet another column to showcase Finland and its innovation policy and system to show that a systemic vie is essential. The result was that the permanent chief civil servant in the ministry of business paid me a visit to discuss the matter and it turned out we agreed on a lot of matters.

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 8. oKtoBER – 14. oKtoBER 2010

Dr. Johan Roos

Innovation skaber job, som skaber velstand

Det er ikke nok bare at poste flere milliarder i forskning. Der skal bygges bro mellem forskning og erhvervsliv og skabes forståelse i befolkningen for sammenhængen mellem innovation og fremtid.

Folketingets partier skal fordele nye forsk- ningsmidler fra globaliseringspuljen for ca. 1.400 mio. kr. i 2011 og en portion af de 1.600 mio. kr., som er afsat i 2012. Re- geringen har for nylig lagt vægt på, at der sikres en stærkere sammenhæng mellem fordelingen af forskningsmidler og den økonomiske vækst. Spørgsmålet er derfor: Hvordan får vi mest muligt for pengene til glæde for innovation og vækst i Danmark i de kommende år?

I mine øjne nytter det ikke blot at poste endnu flere milliarder ind i forskningen. Det gælder om at bygge en stærkere bro fra erhvervslivet til forskningen. I Dan- mark sætter vi ofte lighedstegn mellem innovation og resultater fra den naturvidenskabelige forskning. Men det er en for snæver og elitepræget forståelse af inno- vation, som betyder, at store dele af dansk erhvervsliv holdes uden for den løbende innovationspolitik.

Forskningsresultater kan kun blive til innovation og vækst ved en vekselvirkning med kommercielle aktører – og det forudsætter, at de kommercielle aktører også har blik for de mange muligheder.

Med Globaliseringsstrategien er der investeret ganske store milliardbeløb i netop den tekniske, natur- og sundhedsvidenskabelige forskning. Resultaterne på forskningssiden udebliver da heller ikke. Forskningsstrategien ser ud til at virke. Men betyder dette øget innovation og vækst i erhvervslivet og i samfundet? Ikke nødvendigvis.

Udfordringen er at få de mange gode ideer og paten- ter ud fra universiteterne, så de kan være med til at ska- be vækst og arbejdspladser i de private virksomheder.

Eksemplet finland: I Finland arbejder regeringen meget hårdt på netop at skabe den brede folkelige forståelse for nødvendigheden af et stærkt og blomstrende erhvervs- liv, der er afgørende for landets og velfærdens fremtid. Logikken er enkel: Innovation = privat virksomhed = gevinst = arbejde = skat = velfærd = velstand.

Med udgangspunkt i at skatteyderne forstår, hvorfor innovation er vigtigt, handler det for finnerne om at skabe forudsætningerne for kontinuerlig dialog mellem myndigheder og virksomheder om landets erhvervs- og innovationspolitik.

Til dette formål har de blandt andet etableret VTT – Finlands tekniske forskningscenter – med næsten 3.000 ansatte, hvoraf ca. 600 har en ph.d-grad og 270 mio. euro (cirka 2 mia. kr.) i omsætning.

Lige nu fokuserer VTT på en håndfuld knowledge clu- sters –forskningsområder, hvor de forventer store forsk- nings- og erhvervsmæssige vækstpotentialer.

Hvor er den danske pendant? Hvor er den fælles in- novationsstrategi for Copenhagen Metropolitian Re- gion som ud over Danmark inkluderer sydlige Sverige og nordlige Tyskland? Hvor er den danske befolknings forståelse for, hvad der skaber vækst og velfærd? Jeg undrer mig bare.

Der er en forskel mellem at pick the winner og at fo- kusere sine investeringer i fremtiden, især i et lille land som vores. Det første kan diskuteres. Det andet er bare sund fornuft. I begyndelse af november byder vi på CBS en delegation fra VTT velkommen for at høre, hvordan vi kan bygge bro mellem forskning, innovation og kommercialisering.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s