Business-in-Society Platforms

9 September 2010 I hosted the Prime Minister’ Growth Forum at Copenhagen Business School. As the host I was invited to join the two-day conversations, but I was also given the opportunity to privately present the school’s new strategy to the PM, the Minister of Finance and the Minister of Science. The PM’s comments what that he rarely had seen such an offensive and exciting strategy, especially in view of all the negativism in Denmark at the time.

In this column I briefly outline one important facet of that strategy, namely the three Business-in-Society platforms that combines research and education to address pressing societal challenges and opportunities relevant to our region.The BiS Platform idea was proposed by many CBS people during the previous strategy process and, in my view, a really great concept for a modern university eager to connect with the world. Specifically, the three platforms were focused on Enterprise Design, Sustainability and Private-Public Partnership – all three topics relevant to the Danish/Scandinavian identity, image and real challenges.  After I resigned as president the concept BiS Platform lives on, but it has been greatly reduce in magnitude and the Design platform has been canceled.

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 15. OKTOBER – 21. OKTOBER 2010

Dr. Johan Roos

3 platforme til design af Danmarks fremtid

Teori skal være præget af praksis og praksis præget af teori. Derfor præsenterer CBS tre nye forskningsplatforme, der på tværs af fag og i samarbejde med erhvervslivet skal medvirke til en vision for Danmark.

Da regeringens Vækstforum forleden besøgte CBS, blev jeg af mi- nistre og erhvervsledere spurgt, hvordan CBS konkret bidrager til at løse nogle af samfundets og er- hvervslivets vigtigste problemer. Heldigvis kunne jeg forsikre dem om, at vi faktisk bidrager en hel del – både ved at ud danne unge og via vores forskning.

Et godt eksempel er en ny publikation fra nogle af CBS’ bedste forskere, “Væksthuset”, der netop skitserer en række konkrete anbefalinger til, hvordan politikere, erhvervsledere og embedsmænd kan skabe mere vækst og innovation i Danmark. Men der skal mere til.

Nye forskningsplatforme: Jeg har tidligere argumente- ret for, at en moderne og ambitiøs handelshøjskole skal være dygtig til både forskning og undervisning. Teori skal være præget af praksis og praksis præget af teori. Vi skal kunne levere forskningsbaseret undervisning og undervisningsbaseret forskning. Og vi skal blive bedre til at forstå, analysere og påvirke samfundsdebatten og løse virksomhedernes udfordringer.

En vigtig del af CBS’ strategi er derfor at sætte tre nye forskningsplatforme i søen – nemlig designtænkning, bæredygtighed og offentlig-private partnerskaber.

De tre temaer har det til fælles, at de ikke alene har betydning for Copenhagen Metropolitan Region; de har også global relevans. Samtidig er det ambitionen, at de tre platforme skal nedbryde barriererne mellem forsk- ningsdiscipliner ved at gå på tværs af mange områder. Temaerne har derfor relevans for stort set alle på CBS, og alle har mulighed for at bidrage – også blandt vore eksterne samarbejdspartnere. Dette er en invitation – Join Us, som det hedder i vores Guiding Principles.

Designtænkning: Som den første introducerer vi platfor- men Creative Enterprise Design (CED) der skal bidrage til, at Danmark designes bedre. Dette arbejde skal i høj grad foregå i samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutioner. CED skal bidrage til, at vi designer os til et bedre og mere effektivt samfund. Design skal her for- stås bredt, som design af organisationer, institutioner, produkter og processer. Designtænkning er en vigtig motor for værdiskabelse og gør virksomhederne mere konkurrencedygtige. CED skal netop organisere et sam- arbejde mellem forskere fra forskellige discipliner – på tværs af institutter og universiteter, og i samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner.

Personligt ser jeg frem til at udarbejde en vision for Danmark som designnation i 2020 sammen med en række andre forskere og erhvervsledere i Økonomi- og Erhvervsministeriets nye Visionsudvalg for Design. Ud- valget skal ikke alene undersøge, hvordan design kan være med til at løse nogle af de centrale udfordringer i fremtiden, men også forholde sig til design som innova- tionsmotor, udvikling af designkompetencer, forskning i design samt markedsføring.

Ved at udfordre os selv og betragte det velkendte fra nye vinkler, tror vi på, at der opstår nye spændende synergier. Det er i høj grad den øvelse, der bredt set er brug for, hvis der skal skabes ny vækst i samfundet. Det arbejde bidrager CBS gerne med, og vi glæder os tilsamarbejdet.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s